Typy budynków wielorodzinnych – naucz się rozróżniać poszczególne projekty

Standardy w zakresie budynków wielorodzinnych stale się zmieniają. To, co uważano za prestiżowe czy luksusowe kilkadziesiąt lat temu, nie zrobiłoby wrażenia na dzisiejszym nabywcy. Wszystkie z projektów domów wielorodzinnych opierają się jednak o cztery podstawowe typy budynków wyróżniane w architekturze.

Rodzaje budownictwa wielorodzinnego

Nawet najwymyślniejsze projekty budynków wielorodzinnych można skategoryzować według poniższych typów wyróżnianych w architekturze.

  • Punktowiec – to budynek, w którym mieszkania rozmieszczone są wokół jednego centralnego węzła komunikacyjnego. Może mieć jedną lub więcej klatek schodowych. Mieszkania w punktowcu zwykle są dwustronne, co zapewnia im dobre przewietrzanie oraz oświetlenie. Punktowce często są wysokie, wielokondygnacyjne. Nazywa się je wtedy potocznie wieżowcami. Odmianą tego typu projektu budynku wielorodzinnego jest willa miejska,  w której na każdej kondygnacji znajduje się jedno mieszkanie.
  • Klatkowiec to budynek składający się z segmentów zawierających mieszkania skupione wokół klatki schodowej. To jedna z najpopularniejszych form. Każdy segment to od dwóch do maksymalnie pięciu lokali na piętrze, z czego przynajmniej dwa z nich mają ekspozycję dwustronną. Budynek może składać się z segmentów o jednakowym lub zróżnicowanym układzie.
  • Korytarzowiec to budynek, w którym mieszkania rozmieszczone są wokół przebiegającego centralnie korytarza. Uzyskane w ten sposób lokale są jednostronne i zwykle niewielkie.
  • Galeriowiec to budynek, w którym do mieszkań wchodzi się z tzw. galerii – otwartego ciągu komunikacyjnego położonego przed elewacją. W nowoczesnych projektach galeria może być przeszklona. Charakter konstrukcji sprzyja tworzeniu niewielkich lokali mieszkalnych.

Typy pośrednie budynków wielorodzinnych

Współczesna architektura wielorodzinna coraz częściej szuka ciekawych rozwiązań, jednak wymogi konstrukcyjne nie umożliwiają zbytniego odbiegania od standardowych typów budynków. Możliwe jest jednak tworzenie projektów łączących poszczególne rodzaje – najczęściej spotykanymi są budynki klatkowo-korytarzowe lub klatkowo-galeriowe nazywane typami pośrednimi.